Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Biogas Statslige interesser

Statslige interesser

Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, 5.2.1-5.2.2. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • Det er statens mål, at 50% af husdyrgødningen i 2020 anvendes til energiproduktion.
  • Kommunerne skal i kommuneplan 2013 skal planlægge for lokalisering af fælles biogasanlæg.