Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forurenet jord Redegørelse

Redegørelse


Jord- / støjvolde

Anvendelse af forurenet jord i støjvolde eller lignende kræver tilladelse fra kommunen. Der skal foretages en risikovurdering overfor den grundvandsinteresse, der er i området. Risikovurderingen skal godtgøre, at anvendelsen kan ske miljømæssigt forsvarligt. Etablering af støjvolde mv. kan desuden kræve landzonetilladelse.

Kortlægning af forurenet jord

I Faaborg-Midtfyn er det Region Syddanmark, der kortlægger forureninger efter lov om forurenet jord. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening og ud fra undersøgelser. Region Syddanmark fører forurenede grunde ind i et offentligt register.
Region Syddanmarks hjemmeside under emnet jordforurening kan du se, om en grund er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Læs mere om forurenet jord og kortlægning på kommunens hjemmeside under Natur og miljø / Jord

Områdeklassificering

Visse større områder, typisk i ældre byområder, er generelt lettere, diffust forurenet. Disse områder er omfattet af regler om områdeklassificering. Der er særlige krav til håndtering af forurenet jord, herunder lettere forurenet jord fra områdeklassificerede områder. Flytning af forurenet jord må først ske, når kommunen har accepteret den konkrete flytning.
Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et jordflytningsregulativ, der præciserer områdeklassificeringen og administrationen af anmeldelser af flytning af forurenet jord.

Læs mere om områdeklassificering på kommunens hjemmeside under Natur og miljø / Jord.

Havnesediment

Kommunen skal behandle ansøgninger om landdeponering af opgravet havnesediment. Retningslinierne indeholder de særlige rammer, kommunen bruger ved fastsættelse af særlige vilkår til disse depoter for havneslam.