Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Gastransmissionsledning

Gastransmissionsledning

Omkring gastransmissionsledningen, se kommunens interaktive kort /  hovedkort_4.pdf (1.7 MB), der forløber igennem kommunens nordligste del, er en 200 m observationszone til begge sider, hvor der jf. cirkulære nr. 183 af 26/11/1984, gælder særlige regler for landzonetilladelser til bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer.