Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Redegørelse
Det siger loven
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Spildevand

Spildevand

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at planlægge rensning og bortskaffelse af spildevand i kommunen. Planlægningen skal sikre en effektiv spildevandsrensning samt medvirke til opfyldelse af vandmiljømål. Miljømål for de enkelte vandområder og retningslinier for spildevandsrensning er fastsat i statens vandplaner.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Handlinger

Redegørelse

Det siger loven