Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Redegørelse
Det siger loven
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Spildevand Det siger loven

Det siger loven


Spildevandplaner udarbejdes af kommunen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Statslige vandplaner og kommunale handleplaner udarbejdes i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1028 af 20. oktober 2008 (Miljømålsloven).