Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Redegørelse
Det siger loven
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Spildevand Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • At rensning og bortskaffelse af kommunens spildevand gennemføres på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig vis. 
  • At erhvervsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag baseret på bedst tænkelige teknologi og praksis og i respekt for vandområdernes miljømål. 
  • At kommunens vandhandleplaner på spildevandsområdet virker for opfyldelse af vandplanernes miljømål.