Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Telemaster Det siger loven

Det siger loven


Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for placering af tekniske anlæg efter planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5.

Opstilling af telemaster reguleres af byggeloven, planloven og masteloven. Reguleringen er nærmere beskrevet i mastevejledningen Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen).