Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Vandforsyning Det siger loven

Det siger loven


Afsnittets retningslinjer har hjemmel i de statslige vandplaner efter miljømålsloven som er bindende forudsætninger for kommuneplanlægningen og anden planlægning. Kommunale handleplaner for vandindvinding sker på baggrund af indsatsprogrammet i vandplanerne.

Endvidere har vandforsyningsplanen hjemmel i vandforsyningsloven, Lov nr. 299 af 08/06/1978, og senere bekendtgørelser.