Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Vindmøller Det siger loven

Det siger loven


Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for placering af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5.

Vindmøllecirkulære nr. 9295 af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelser til opstilling af vindmøller med tilhørende vejledning.

Bekendtgørelse nr. 1284 af 15/12/2011 om støj fra vindmøller