Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Vindmøller Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • At fremme vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale mål
  • At udbygningen af vindmøller på land sker ved udskiftning af ældre og udtjente vindmøller med færre og mere effektive vindmøller
  • At udbygningen af vindmøller sker under størst muligt hensyn til de omboende
  • At udbygningen af vindmøller sker inden for færrest mulige områder
  • At udbygningen af vindmøller sker under hensyn til natur, kulturhistoriske og landskabelige værdier