Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Det siger loven
Statslige intersser
Retningslinjer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvor der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenheds krav.

Eksisterende risikovirksomheder fremgår af kommunens interaktive kort / hovedkort_4.pdf (1.7 MB). For risikovirksomheden er risikokonsekvens­området indtegnet ud fra et cirkulærekrav på 500 meter.

Retningslinjer

 

Det siger loven

Statslige interesser