Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Det siger loven
Statslige intersser
Retningslinjer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Virksomheder med særlige beliggenhedskrav Statslige intersser

Statslige intersser

Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • der udpeges tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, baseret på en kortlægning af behovet på tværs af kommunegrænser.