Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Den trafikale infrastruktur
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Kollektiv trafik

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Trafik Den trafikale infrastruktur Det siger loven

Det siger loven


Planlægning, etablering og vedligeholdelse af den trafikale infrastruktur, administration af vej- og trafikforhold samt miljømæssige forhold er reguleret af en række love fra forskellige ministerier:

Trafikministeriet

  • Lov om offentlige veje
  • Lov om private fællesveje
  • Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
  • Lov om grundejerbidrag til offentlige veje (Vejbidragslov)

Miljøministeriet

  • Lov om planlægning
  • Lov om miljøbeskyttelse
  • Lov om forurenet jord

Justitsministeriet

  • Færdselslov

Økonomi og erhvervsministeriet

  • Lov om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs-, tjenesteydelses-, og bygge- og anlægskontrakter.