Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Den trafikale infrastruktur
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Kollektiv trafik

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Trafik Den trafikale infrastruktur Handlinger

Handlinger


Trafikplan  Trafikplan.pdf (1.4 MB)

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået udarbejdet en trafikplanlægning, som sammenfatter kortlægning, analyse og forslag til projekter for:

  1. Vejplan
  2. Trafiksikkerhedsplan
  3. Hastighedsplan
  4. Stiplan.

Trafikplanen beskriver de kommende års trafikale udfordringer og forslag til en række løsninger, som skal bidrage til de fremtidige beslutninger om udvikling af vejinfrastrukturen i kommunen.

Vejplan  Vejplan.pdf (4.1 MB)

Faaborg-Midtfyn Kommune vil i de kommende år følge op på vejplanen.

Ringe

Der skal i de kommende år udarbejdes en vurdering af konsekvenserne på sigt af en vejstruktur ved Ringe ved en hel, delvis eller ingen realisering af de planlagte vejreservationer i byen. Planen skal vise om ressourcerne i stedet helt eller delvis bruges på trafikforbedringer på det eksisterende vejnet i byen, eller på alternative måder at løse de trafikale udfordringer på.  

Trafiksikkerhedsplan  Trafiksikkerhedsplan.pdf (371.8 KB)

Faaborg-Midtfyn Kommune vil i de kommende år følge op på trafiksikkerhedsplanen.

Hastighedsplan  Hastighedsplan.pdf (711.5 KB)

Faaborg-Midtfyn Kommune vil i de kommende år følge op på hastighedsplanen.

Stiprioritering  Stiprioriteringsplan.pdf (575.8 KB)

Faaborg-Midtfyn Kommune vil i de kommende år følge op på Stiprioriteringsplanen.