Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Den trafikale infrastruktur
 Kollektiv trafik
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Trafik Kollektiv trafik

Kollektiv trafik

Det er et nationalt mål at fastholde og udbygge den kollektive trafik i form af blandt andet bus- og togkørsel. En styrkelse af den kollektive trafik skal blandt andet være med til at begrænse følgerne på miljøet af det stadig øgede transportbehov i samfundet.

Kommuneplanen kan medvirke til dette ved at sikre, at den fysiske planlægning i form af f.eks. placering af nye bolig- og erhvervsområder ses i forhold til de regionale og lokale kollektive transportforbindelser. Den kollektive trafik skal tænkes med i udbygningen af vejnettet. Desuden skal forskellige former for kollektiv trafik som skolekørsel, færger, busser og togforbindelser planlægges, så der bliver god sammenhæng. Trafikselskabet FynBus har på vegne af de fynske kommuner og regionen udarbejdet en kollektiv trafikplan.

Kommunalbestyrelsens mål

Handlinger

Retningslinjer

Redegørelse

 

Det siger loven

Statslige interesser