Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Den trafikale infrastruktur
 Kollektiv trafik
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Trafik Kollektiv trafik Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • At få sammenhængende kollektiv trafik som tilgodeser så mange kørselsbehov som muligt.
  • Med udgangspunkt i den lovpligtige skolekørsel at få trafikselskabet til at tilrettelægge kørselen således, at så mange som muligt kan benytte den kollektive trafik. Dette gælder både kortere og længere ture.
  • At kørselen tilrettelægges således, at der bliver bedre sammenhæng mellem kommunens største bysamfund og fra oplandet, således at borgerne får en bedre tilgængelighed til at bruge kommunens egne faciliteter (skoler, gymnasier, indkøb, kulturelle arrangementer m.v.)
  • At der undersøges forskellige muligheder for at servicere individuelle kørselsbehov eks. ved teleordninger.
  • At Odense-Svendborg banen fastholdes og styrkes som en væsentlig transportforbindelse mellem landsdelscenteret Odense og det sydfynske område.