Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Den trafikale infrastruktur
 Kollektiv trafik
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Trafik Kollektiv trafik Redegørelse

Redegørelse


Definition

Den kollektive trafik (offentlig servicetrafik) omfatter alle former for transport, hvor alle borger i princippet kan køre med.

Ansvarsfordeling

Lov om trafikselskaber fastlægger rollefordelingen mellem aktørerne indenfor den kollektive trafik.

Staten har ansvaret for togene. Ansvaret for busserne ligger hos trafikselskabet FynBus, der er ejet at de 10 kommuner og Region Syddanmark. Det er ejerne, der bestiller den service, de ønsker at betale for, mens den konkrete udmøntning af trafikken fastlægges af FynBus.

Regional kollektiv trafik

Region Syddanmark har (september 2008) vedtaget principper for den regionale bustrafik.
Udmøntningen af disse principper har betydet at den regionale busbetjening af en række af kommunens bysamfund er nedlagt og kørslen koncentreret til at forbinde de større trafikcentre.

Kommunal kollektiv trafik

Kørslen er overvejende tilrettelagt som kørsel til skoler og gymnasier. De øvrige lokale busruter har haft så få passagerer, at de er nedlagt og erstattet af telekørsel med taxa.
Der er oprettet fælleskommunale ruter mellem Svendborg og Odense via Ferritslev og en uddannelsesrute mellem Ringe og Svendborg.

Uddybning af retningslinjerne

Fremkommelighed

Det er vigtigt, at busserne kan komme frem uden store forhindringer, derfor fastlægges krav til udformning af vejenes hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Stoppesteder

Tilgængelighed er vigtigt for benyttelse af den kollektive trafik. Derfor skal der ved vejprojekter tages højde for placering af stoppesteder.

Odense-Svendborg banen

Selv om der på nuværende tidspunkt ikke ligger konkrete planer for en udvidelse af banen, finder Kommunalbestyrelsen, at der skal sikres muligheder i fremtiden. Det kunne være direkte forbindelse fra Svendborg til København eller omlægning til en letbane med øgede afgange.