Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Den trafikale infrastruktur
 Kollektiv trafik
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Trafik Kollektiv trafik Retningslinjer

Retningslinjer


5.2.1

Såfremt der etableres bump m.v. på veje med busruter, skal der ved udformningen heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/time for busser.

5.2.2

Vejforlægninger og nye veje skal i rimelig omfang anlægges med stoppesteder, hvor der er behov for betjening med kollektiv trafik - i byområder for hver ca. 500 m.

5.2.3

At der sikres arealer langs Odense-Svendborg banen til eventuel udbygning til 2 spor.