Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune

Planer i høring

Kommunen har løbende forskellige former for planer i høring.

kommunens hjemmeside kan du finde høringsfrister for kommuneplantillæg og lokalplaner. Her kan det materiale der er hhv i høring, og endeligt vedtaget også ses.