Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

 Vedtaget

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Alle områder Aflyst

Kvæ.C.1 - Centerområde i Kværndrup

Rammebestemmelser

Plannummer Kvæ.C.1 
Plandistrikt Kværndrup 
Plannavn Centerområde i Kværndrup 
Generel anvendelse Centerområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Generelle bestemmelser Åbn Generelle rammebestemmelser 
Bebyggelse Maks. bebyggelsesprocent: 50 
Bygningshøjde Maks. 8,5 m målt fra naturligt terræn (niveauplan) 
Etager Der må højst opføres bygninger med to etager uden udnyttelig tagetage (2 etager) 
Fri og opholdarealer Fri- og opholdsarealer i bebyggelser skal være mindst 5% af erhvervsarealet og 50 % af boligarealet. 
Detailhandel Del af rammeområdet ligger indenfor bymidteafgrænsningen, hvor der kan der planlægges for detailhandel.
Samlet er der udlagt 2.000 m² til nyt butiksareal i planperioden.
Maks. størrelse på dagligvarebutik er 3.500 m², på udvalgsvarebutik 2.000 m² og 3.500 m² for butikker til pladskrævende varer. 

Status: Aflyst


Denne ramme er aflyst i forbindelse med vedtagelse af flgende tillg: Tillæg 1 - Ændring af rammeområder Kværndrup (Bukhavegård)