Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Allested / Vejle

Allested / Vejle

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

Allested og Vejle var oprindeligt 2 landsbyer, beliggende i hver sit sogn. Midt imellem blev jernbanen og stationen anlagt i begyndelsen af 1900-tallet, hvor stationsbyen Ny Allested opstod. Vejle og Ny Allested groede sammen, og kaldes Allested / Vejle.

Allested / Vejle er især præget af gartnerierhvervene, som er placeret umiddelbart udenfor byen både mod nord og vest.

Boligbyggeri i nyere tid er væsentligst foregået mod nordvest og øst fra det gamle Vejle, men der er også sket en anselig udbygning syd for Ny Allested.

Den fremtidige udvikling

Kommuneplanen har rummelighed til kommende boligudbygning i kilen mellem Fangelvej og Østergade i nordøstlig retning fra centrum i det gamle Vejle.

Rammer for Allested / Vejle


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Allested / Vejle

Hovedstruktur