Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Retningslinjer
 Forstæderne
 Landbrugslandet
 Skov- og bakkelandet
 Det Maritime Sydfyn
 Motorvejsbåndet

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byerne og landdistrikterne Det Maritime Sydfyn

Det Maritime Sydfyn

Faaborg, Horne, V. Aaby, Det åbne land

Det maritime Sydfyn består af de kystnære områder fra toppen af Svanninge Bakker og ud til øerne Svelmø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Illumø og Vigø. Et naturmæssigt meget varieret istidslandskab som rummer store rekreative værdier. Udover Faaborg by er der i området de mindre lokalbyer Horne og V. Aaby samt landsbyerne Faldsled, Bøjden, Dyreborg, Bjerne, Diernæs, Aastrup og Pejrup. Langs kysten ligger flere sommerhusområder. Der er feriecentre, campingpladser, fritidshavne og badestrande og imellem alt dette spredte helårsbebyggelser.

Det maritime Sydfyn er især kendetegnet ved en særdeles flot og varieret natur. Et bakkelandskab med skove og et frit udsyn over fjord, øhav, bugt og Lillebælt. Naturen opleves som tæt på, varieret og overvældende med herregårdslandskaber, mange stendiger, store skove og en kyststrækning med både barske åbne kyster og flade lukkede fjordkyster med strandenge. Der er gennemført en række naturgenopretningsprojekter i området, som udover den naturmæssige værdi også understøtter brugen og øger områdets mulighed for tiltrækning af nye borgere.

Faaborg er købstaden ved vandet, som i kraft af sin (historiske) rolle er kommunecenter for oplandet i den sydlige del af kommunen. Der bor ca. 7.500 indbyggere i byen. Faaborg er turistcenter med mange besøgende i sommerhalvåret. Turisme er en væsentlig faktor for omsætningen i butikker, restauranter og kunsthåndværk m.m. Faaborg er også erhvervsby samt en uddannelsesby for børn og unge.

Kultur og oplevelser

Faaborg har en af sine styrker på kulturområdet. Der er mange udøvende kunstnere bosat i området, og der er et aktivt kulturliv med mange foreninger og mange tilbud knyttet til museerne og kunstnerkredsene. Oplevelser i byen knytter sig især til vandet, marinaerne og det smukke øhav. Faaborg kan noget med vand, sejlads og originale oplevelser,
som kan drives endnu videre. Veteranjernbanen til Korinth er et positivt bidrag til oplevelserne i området.

Uddannelse og skole

Der er gode skoletilbud til børn og unge (folkeskoler, specialskoler, friskole og gymnasium). Der er således samlet betydelig kapacitet i byen med viden og færdigheder på undervisningsområdet.

Der skal i den kommende planlægning for Det maritime Sydfyn, især skal lægges vægt på at fastholde og forstærke de naturmæssige og kulturelle værdier, som er det nødvendige grundlag for, at området kan videreudvikle turisterhvervet og for at tiltrække nye borgere til området.


Andre planområder:

Forstæderne

Landbrugslandet

Skov- og bakkelandet

Motorvejsbåndet

Det åbne land