Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Faaborg

Faaborg

Hovedby

Beskrivelse af området

Faaborg er opstået som en "Strandkøbing" i 1100-tallet, strategisk godt placeret på et højdedrag omgivet af vand på 3 sider og med et voldanlæg mod vest. Indtil sent i middelalderen udviklede byen sig indenfor dette forsvarsværk og først i 1700-tallet blev byen udvidet mod nord og vest, hvorefter byens voldanlæg blev nedlagt. I 1757 var Faaborg den femte største søfartsby i landet og på Fyn kun overgået af Odense. Omkring 1800 var byen så småt begyndt at vokse ud langs landevejene til Svendborg, Assens og Odense, og i slutningen af 1800-tallet inddrog havnen nye arealer med store opfyldninger ud i fjorden. Men det er først fra 1950´erne, at byen for alvor begyndte at brede sig ud langs kysten med store boligområder og mod nord med nye industriområder.

Sundet bagved middelalderkøbstaden har bevirket, at den centrale middelalderby indenfor de gamle voldanlæg har fået lov til at ligge næsten uberørt uden kontakt til det åbne land med sundet og bakkerne som kulisse. Mod fjorden markerer den oprindelige "strandkøbing" sig fortsat med en tydelig afgrænset byfront mod fjorden.

Købstadsmiljøet

Den centrale del af byen udgør et velbevaret købstadsmiljø med et aktivt butiksliv. Området er omfattet af en bevarende lokalplan. De bevaringsværdige træk omfatter bymidtens karréstruktur med de smukke gadeforløb, torve og andre byrum. De omfatter også byens haver, træer og belægninger. Ikke mindst de fredede og bevaringsværdige enkeltbygninger med Klokketårnet, Helligåndskirken, Vesterport og Faaborg Museum for Fyns Malerkunst bidrager til bymidtens særlige kvaliteter.

Selv i et velbevaret købstadsmiljø er der behov for fornyelse. Den bevarende lokalplan udpeger en række områder hvor der er behov for nye tiltag, og der er i de senere år sket store forandringer i og omkring bymidten. Torvet og gågaderne har fået nye granitbelægninger og ny belysning. Sundvejen er blevet anlagt som en ny fordelingsvej uden om byen til aflastning af vejen ved havnen. Med et stort naturgenopretningsprojekt er der igen kommet vand i sundet bagved byen. Havneområdet har gennemgået store forandringer med nye bebyggelser, kanal, renovering af havnefronten, og vejen langs havnen udvidelse af lystbådehavnen og nye anlæg til færgerne.

Kultur og oplevelser

Faaborg har sin styrke på kulturområdet. Faaborg Museum med de fynske malere er kendt både for sin kunstsamling, og museets bygninger i arkitektursammenhænge. En stærk repræsentation af udøvende kunstnere bosat i området er sammen med museerne og flere kulturelle organisationer det væsentlige grundlag for områdets kulturliv.

Uddannelse og skole

Der er gode skoletilbud til børn og unge (folkeskoler, specialskoler, friskole og gymnasium). Der er således en samlet betydelig kapacitet i byen med hensyn til viden og færdigheder på undervisningsområdet.

Den fremtidige udvikling

Ligeså vigtigt som det er at sikre og bevare det historiske bymiljø, er det afgørende, at der igangsættes en række tiltag, som kan sikre en fortsat udvikling af et levende miljø i bymidten. Nye tiltag, som kan medvirke til at skabe liv i bybilledet og styrke detailhandelen, er afgørende for byens mulighed for at overleve som en købstad med en aktiv detailhandel.

I masterplanen for Faaborg beskrives en fornyelse af området omkring den østlige del af gågaden ved Helios karreen, Banegårdspladsen, rutebilstationen, den tidligere politistation, Sundskolen og Faaborghallerne. Fornyelserne her omfatter både tiltag indenfor butikshandel, kultur og fritid.

Der er et areal til et nyt ferie- og fritidscenter i den vestlige bydel vest for Kløvermarken og Valmuemarken.

Mod øst er der nye boligområder på begge sider af Alleskovvej. I kommuenplan 2013 udvides dette areal mod øst. For at fastlægge det detaljerede indhold for udbygningen forventes der udarbejdet en helhedsplan i løbet af 2014.

Rammer for Faaborg

 


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Faaborg

Hovedstruktur