Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Horne

Horne

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

Byen, der er præget af det bakkede terræn, er domineret af den markante kirkebygning. Den tidligste gårdbebyggelse har ligget omkring det forgrenede vejnet, syd for landevejen. Omkring landevejen er der i dette århundrede bygget gadehuse, mejeri og forretninger.

Ved byggeri inden for områder, der kan have betydning for udsigten til Horne Kirke, skal der tages et vidtgående hensyn til kirken. Der er tinglyst kirkeomgivelsesfredning ved Horne Kirke.

I planperioden ventes der en yderligere udbygning af boliger i Horne.

Den fremtidige udvikling

Der er inddraget et nyt område til boligudbygning mod syd mellem Tygsbjergvej og Egsgyden.

Rammer for Horne

 


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Horne

Hovedstruktur