Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen V. Aaby

V. Aaby

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

V. Aaby ligger i et bakket landskab, der falder mod Hundstrup Å. Den højtliggende kirke har en central placering i landsbyen, der er præget af et forgrenet vejnet med gårdbebyggelse. Byen præges også af bydannelsen omkring Faaborg - Svendborgbanen. Udretningen af landevejen i 1935 medførte yderligere nybyggeri.

Den fremtidige udvikling

Der er rummelighed for boligbebyggelse ved Faurshøjvej og Skadegårdsparken. Det vurderes at disse udbygningsmuligheder vil dække det behov, som vil være indenfor planperioden.

Hovedgaden Svendborgvej har et noget snoet forløb gennem byen. Der er derfor planlagt et areal til en ny omfartsvej nord om byen.

Rammer for V. Aaby

 


Generelle rammebestemmelser

Rammer for V. Aaby

Hovedstruktur