Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Ferritslev / Rolfsted

Ferritslev / Rolfsted

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

Ferritslev / Rolfsted er beliggende i et område med varierende landskaber. Mellem de to bebyggelser ligger et beskyttet sammenhængende landskabsområde langs med Vindinge Å. Dette strækker sig videre vest om Rolfsted mod Hudevad. Nord og vest for Rolfsted ligger Tarup-Davinde natur- og fritidsområde. Området var et landbrugslandskab, som med grusgravning har og fortsat vil ændre sig til et sølandskab med meget varieret natur. Syd og vest for Ferritslev ligger et skovområde medens resten af omgivelserne er landbrugsland.

Ferritslev / Rolfsted ligger ved landevejen mellem Ørbæk og Odense hvilke har stor betydning for byens udtryk, idet den udgør både en barriere og et samlingspunkt. Butikker er samlet langs denne hovedgade i Ferritslev, medens Kirke og skole samt idrætsanlæg ligger i Rolfsted.

Byerne er præget af de større erhvervsområder i Ferritslev. 

Den fremtidige udvikling

Med den hidtidige udbygningstakt er der rummelighed til byudvikling indenfor eksisterende rammeområder.

Rammer for Ferritslev / Rolfsted


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Ferritslev / Rolfsted

Hovedstruktur