Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Retningslinjer
 Forstæderne
 Landbrugslandet
 Skov- og bakkelandet
 Det Maritime Sydfyn
 Motorvejsbåndet

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byerne og landdistrikterne Forstæderne

Forstæderne

Nr. Lyndelse / Nr. Søby, Nr. Broby, Allested / Vejle, Ferritslev / Rolfsted, Det åbne land

Byerne beliggende i den nordlige del af kommunen, som ligger tæt på Odense, er betegnet som forstæder. Byerne er udpræget forstadsbebyggelse, som er vokset kraftigt indenfor de seneste 50 år med de udsving i udbygningen som konjunkturerne har givet. De seneste år er der således sket en kraftig vækst ligesom i 60 og 70´erne. Medens der i 1990´erne ikke var så stor rift om byggegrundene.

Boligområderne består af åben-lave eller tæt-lave boliger med grønne områder.

En forholdsvis ensartet højde og drøjde, som kun brydes af lidt tættere bebyggelse ved byernes centre. Centre som med afviklingen af butikker har mistet deres oprindelige aktivitet. Konkurrencen fra Odense har gjort, at det er vanskeligt at starte udvalgsvarebutikker, men i de senere år har der været interesse for at starte eller udvide dagligvarebutikker.

Der ønskes mere varieret bebyggelse forstået således, at de enkelte områder bør have deres særpræg. I de nye  boligområder skal der således ved lokalplanlægningen tages stilling til hvordan særlige karakteristiske træk kan fremmes.

I de eksisterende boligområder forventes der at ske en ændring i de kommende år. Her står nogle af de ældre bebyggelser foran en renovering, som typisk sættes i gang når de skifter ejere. Eksempelvis vil der være ejendomme, som når taget skal renoveres, ændrer lavt tag til en udnyttelig tagetage, hvilket langsomt vil ændre kvarterernes udseende.

Uanset at det er boligerne, der hovedsagelig præger byerne er der også flere erhvervsområder, heri nogle større virksomheder, som præger bybilledet. Der forventes ikke væsentlige etableringer af nye større erhverv udenfor motorvejsbåndet (Ringe, Årslev / Sdr. Nærå og Kværndrup). Derimod vil der være nogle af de eksisterende virksomheder, som vil udvide og andre, som ændres til andre erhvervstyper.

Byerne og de mindre bebyggelser ligger i et forholdsvis ensartet landskab præget af marker herunder herregårdsmarker. Her imellem ligger mindre naturområder. Det er vigtigt at fastholde og udvide befolkningens adgang til dette landskab.


Andre planområder:

Landbrugslandet

Skov- og bakkelandet

Det maritime Sydfyn

Motorvejsbåndet

Det åbne land