Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Retningslinjer
 Forstæderne
 Landbrugslandet
 Skov- og bakkelandet
 Det Maritime Sydfyn
 Motorvejsbåndet

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byerne og landdistrikterne Landbrugslandet

Landbrugslandet

Gislev, Espe, Det åbne land

I landbrugslandet ligger spredte landsbyer og mindre lokalsamfund. Byerne Gislev og Espe, skiller sig ud ved deres størrelse. Hele området kendetegnes ved at være bygget på en landbrugstradition. I dag er området et bosætningsområde, hvor folk i mange tilfælde arbejder udenfor området/kommunen, men også en del i Ringe.

Bosætning

Landbrugslandet giver mulighed for at bo frit i et overskueligt miljø. Kvaliteten ligger i, at man kan få det frie udsyn, en større grund og bygninger til en rimelig pris. Ofte vil der være nedlagte landbrugsbygninger, hvor de private udfoldelsesmuligheder er mangfoldige.

Der kan opstå modsætninger mellem landbrugets drift og boligområderne. Men planlægningen skal i videst mulig udstrækning tage hensyn til dette.

Området er kendetegnet ved mange specielle bygninger, som er blevet overflødige i deres hidtidige brug, og nu er overgået til anden anvendelse bl.a. boliger og nye små erhverv eller står tomme.

Erhvervsudvikling

På landet er der få erhvervsmuligheder. Landbruget rationaliseres og følgeerhvervene er skrumpet meget ind. Der er kun spredte håndværksvirksomheder og andet småerhverv. Resultatet af dette er en omfattende pendling til byerne.

Lokalt kan der etableres nye arbejdspladser, dog kun i begrænset omfang. Mindre virksomheder, ofte enkeltmandsfirmaer, kan drives fra hjemmet. Som eksempel kan nævnes virksomheder med salg eller forædling af fødevarer (mikrobryggerier, gårdsalg mv.) eller mindre virksomheder rettet mod oplevelser og turisme (overnatninger, spisesteder, besøgsområder).

Kultur og oplevelser

I de mindre samfund trives det lokale foreningsliv. Engagement er et vilkår for at tilbuddene kan fortsætte. Deltagerkulturen er i højsædet. De små idrætsforeninger,  borgerforeninger mv. festligholder årets højtider og udgør samlingspunkterne i lokalsamfundet. Forsamlingshusene leverer rammen om fester og foredrag mv. musikspillestedet "Foderstoffen" i Rudme er et eksempel på et helt ekstraordinært kulturtilbud, som normalt ikke kan findes i små landsbyer, men de findes dog.

Der skal værnes om de nye tiltag, der gøres, ligesom de bygningskulturhistoriske miljøer i byen og på landet skal søges bevaret.

Natur

Naturen er helt tæt på og er med til at sætte rammerne om dagliglivet. Adgangen til at gå ture rundt i omegnen kan forbedres mange steder ved etablering af stier m.m. samtidig kan nye tiltag med etablering af vådområder, skovrejsning m.v. øge naturindholdet i landskaberne og være med til at styrke bosætningskvaliteterne.


Andre planområder:

Forstæderne

Skov- og bakkelandet

Det maritime Sydfyn

Motorvejsbåndet

Det åbne land