Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Kværndrup

Kværndrup

Større lokalby

Beskrivelse af området

Byen er karakteristisk ved at være placeret mellem jernbane og motorvej Odense-Svendborg. Hovedvejen Nyborg-Faaborg gennemskærer byen på den anden led.

Kværndrup er også kendt for sit nære forhold til Egeskov Slot og det årlige Egeskovmarked. Markedet kan dateres tilbage fra år 1393.

Der er en række grønne områder i byen, der hænger sammen med de to åer der løber gennem byen. Omkring skole og sportshal er der også grønne arealer. Alt i alt et grønt præg i den sydlige del af byen som skal bevares og udbygges til også at omfatte den nordlige del.

Den fremtidige udvikling

I områderne ved Egeparken og mod syd ved Svendborgvej er der fortsat rummelighed til nye boliger. I erhvervsområderne i den nordlige del af byen er der forsat restrummelighed. Det vurderes at disse udbygningsmuligheder vil dække det behov, som vil være indenfor planperioden.

Motorvejen Odense-Svendborg har stor indflydelse på Kværndrup. Der er planlagt en ny omfartsvej nord om byen i forlængelse af Trunderupomfartsvejen, således at Rute 8 (Bøjden-Nyborg landevejen) bliver lagt helt uden om byen.

Rammer for Kværndrup

 


Generelle rammebestemmelser

 

Rammer for Kværndrup

Hovedstruktur