Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Retningslinjer
 Forstæderne
 Landbrugslandet
 Skov- og bakkelandet
 Det Maritime Sydfyn
 Motorvejsbåndet

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byerne og landdistrikterne Motorvejsbåndet

Motorvejsbåndet

Ringe, Årslev / Sdr. Nærå, Ryslinge, Kværndrup

På tværs af forstadsområdet og det grønne agerland ligger motorvejsbåndet, som er defineret af den nye motorvejsforbindelse til Svendborg og jernbaneforbindelsen Svendborg-Odense. Området omfatter de større byer med adgang til motorvejen.

I motorvejsbåndet er der hurtig adgang til de regionale trafikale forbindelser. Der er let og hurtig adgang til et stort arbejdsmarked i Odense og Svendborg, og det er muligt at nå fjernereliggende centerområder både mod Sjælland og Jylland. Den hurtige adgang til det overordnede trafikale net giver området et bosætningspotentiale.

Her er nærhed til natur og åbent land samtidig med at de store centerområder er inden for rækkevidde. Nærheden til motorvejsnettet betyder, at det også er muligt at tiltrække de erhverv, som lægger vægt på god tilgængelighed.

Væksten i indbyggertal i byerne i motorvejsbåndet er næsten lige så høj som i forstæderne, og uden at der kan sættes tal på, så kendetegnes motorvejsbåndet af en betydelig erhvervsudvikling. Derfor er der også i rammerne sikret, at der i motorvejsbåndet er tilstrækkelige arealer både til erhverv og til boliger.


Andre planområder:

Forstæderne

Landbrugslandet

Skov- og bakkelandet

Det maritime Sydfyn

Det åbne land