Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Ryslinge

Ryslinge

Større lokalby

Beskrivelse af området

Ryslinge er omgivet af et varierende landbrugs- og skovområder. Mod vest er den markant afgrænset ved Ellehavevej. Mod nord ligger et større sammenhængende skovområde i forbindelse til Ravnholt gods. I øst og sydlig retning er landskabet præget af mere åbne marker.

Byen er i det væsentlige en boligby med de tidligere Fabers fabrikker, som en markant bygningsmasse midt i byen og Højskolen som et andet kendemærke. De øvrige bebyggelser/ anlæg i byen er nært tilknyttet til boligerne.

Strukturen i byen er således, at de fleste butikker er placeret i den nordlige del ved Rødamsvej - Hestehavevej, som er det gl. centrum ved den tidligere jernbane. De fleste offentlige tilbud som skoler idrætshal osv. er i den sydlige del ved Graabjergvej.

Ryslinge er kendetegnet ved mange stier i boligområderne, hvilket skal bevares og videreføres i de nye områder. Det skal desuden sikres, at der er forbindelse til det åbne land.

Den fremtidige udvikling

Det planlægges, at der kan "trækkes" mere landskab ind i byen i form af skovbeplantninger mellem Fabers erhvervsarealer og udstykningen ved Maegaardsvej.

Muligheder for udbygning med boliger planlægges til at ske med en varieret bebyggelse mod øst fra den nordlige del af byen, men også med en udbygning mod syd ved Aavej.

Rammer for Ryslinge

 


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Ryslinge

Hovedstruktur