Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Rammer for lokalplanlægningen

Du er her: Forside Rammer for lokalplanlægningen Nr. Broby

Nr. Broby

Mindre lokalby

Beskrivelse af området

Nr. Broby er opstået ved en vigtig overgang hvor landevejen Odense - Assens passerer Odense Å. Den ældste del af bebyggelsen ligger umiddelbart nordøst for åen, hvor også kirken er placeret. Nr. Broby er udbygget både nord og syd for åen omkring den tidligere landevej. Senere er der foretaget en vejforlægning som fører vejen sydøst om byen. Omfartsvejen er forblevet byens afgrænsning mod sydøst, og byen har udviklet sig mod sydvest, hvor den nærmest er vokset sammen med landsbybebyggelsen Vøjstrup, og mod nord har den udviklet sig parallelt med landevejen.

Den fremtidige udvikling

I boligområderne mod syd og erhvervsområdet mod nord er der en restrummelighed. Det vurderes at disse udbygningsmuligheder vil dække det behov, som vil være indenfor planperioden.

Rammer for Nr. Broby


Generelle rammebestemmelser

Rammer for Nr. Broby

Hovedstruktur