Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Retningslinjer
 Forstæderne
 Landbrugslandet
 Skov- og bakkelandet
 Det Maritime Sydfyn
 Motorvejsbåndet

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byerne og landdistrikterne Skov- og bakkelandet

Skov- og bakkelandet

Brobyværk, Korinth, Det åbne land

Skov- og bakkelandet består af landskabeligt meget attraktive områder såsom de store søer, Arreskov Sø, Nørresø, Brændegård Sø og de store skovområder omkring søerne samt de spredte landsbyer og mindre lokalsamfund. Området er desuden kendt for flere større herregårde. Området er i dag primært et bosætningsområde for folk, der for langt de flestes vedkommende arbejder udenfor området og generelt er orienteret mod Faaborg.

Naturen i området er helt tæt på borgerne og er en afgørende kvalitet, der skal  beskyttes og udbygges.

Der arbejdes derfor med nye tiltag med etablering af vådområder, skovrejsning m.v., der kan øge naturoplevelserne i landskaberne og dermed være med til at øge bosætningskvaliteterne. Det er desuden vigtigt at fastholde og udvide befolkningens adgang til naturområderne.

Boligområderne

I de fleste byer er der flere ældre parcelhusområder, som blev udbygget i 70´erne. I de senere år har der kun været en begrænset udbygning med nye boligområder. I Skov- og bakkelandet er der stor lokal opbakning til både udvikling af alternative bosætningsmuligheder og udvikling af mere traditionelle bosætningsformer. I den kommende planperiode forventes en mindre vækst i området og der vægtes kvalitet og lokalt engagement i nye udstykninger, der skal udvikles med bl.a. tæt kontakt til naturen.

Erhverv

Skov- og bakkelandet er præget af forholdsvis få erhvervsmuligheder. I landsbyerne er der enkelte arbejdspladser og de fleste arbejdstagere pendler til Faaborg og Odense mv..

Der kan lokalt etableres virksomheder og nye arbejdspladser i begrænset omfang. En del mindre virksomheder, ofte enkeltmandsvirksomheder kan drives fra hjemmet. Til området hører også virksomheder med salg eller forædling af fødevarer eller mindre virksomheder, der er rettet mod oplevelser og turisme.

Kultur og oplevelser

Det lokale foreningsliv trives i de mindre samfund, hvor engagement er et vilkår for, at tilbuddene kan fortsætte. Foreningerne udgør samlingspunkterne i lokalsamfundet og de lokale forsamlingshuse leverer rammen om fester, foredrag o.lign.


Andre planområder:

Forstæderne

Landbrugslandet

Det maritime Sydfyn

Motorvejsbåndet

Det åbne land